Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

ALBUM ẢNH VỀ KONTUM NĂM 1947 CỦA MICHEL GRISEY

Hỉnh ảnh trích từ video "KONTUM ET SA RÉGION EN 1947"
Chợ Kon Tum
Nhà thờ chính tòa Giáo phận Kon Tum 1947

Lối qua sông
Làng người dân tộc giữa rừng
Đường vào làng

Xây dựng nhà cộng đồng ( nhà rông)
Lợp mái
Nhà Rông truyền thống
Người Jarai với ống điếu truyền thống và trang sức bằng ngà trên đôi vành tai
Trẻ em Bahnar
Dàn nhạc cồng chiêng
Linh vật biểu tượng của giàu sang
Ghè ( chum) nhập về từ Nước Mặn (Bình Định)
Đốt rẫy
Trở về từ chuyến săn mang
Trở về từ nương rẫy với gùi sau lưng

Nhà mồ của người Jarai
Tượng gỗ nhà mồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét